Екип

Доц. д-р Милена Мутафчиева

%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%84%d1%87%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0

психолог, психодрама обучител и терапевт, д-р по психология на развитието

Милена Мутафчиева е завършила бакалавърска програма по психология и магистърска програма „Психология на развитието, образованието и културата“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2007 защитава дисертация в областта на Психология на развитието пред международна комисия, а през 2009 г. защитава дисертация пред комисия на Висшата атестационна комисия към Министерски съвет. От 18 години е преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. Специализирала е в Католическия университет в Неймеген, Холадния. Участвала е като експерт в множество национални и международни проекти. Мутафчиева е един от авторите за стандартите за ранно детско развитие, скрининг тест за 3 годишни деца, разработени с подкрепата на Уницеф, България . От 2009 до 2015 г. е член на управителния съвет на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия, а от 2015 г. до 2017 г.е вицепрезидент на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации.

Кристина Гоцева – Българанова

%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0

психолог, психодрама терапевт

Кристина Гоцева – Българанова е завършила бакалавърска програма „Психология“ и магистърската програма „Психология на развитието“ в Нов български университет. В момента семестриално е завършила докторската програма по психология. Работи като хоноруван преподавател към департамент „Когнитивна наука и психология“ в НБУ. През 2016 г. придобива квалификацията психодрама терапевт към институт за психодраматични практики „Хирон“. Има опит в множество национални и международни проекти, свързани с детското развитие. От години участва и ръководи научни проекти, които изследват мисленето на деца в предучилищна възраст и училищна възраст. Работила е като психолог в детска градина. Член е на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия и работи като обучител по психодрама под супервизия. Участвала е в множество международни семинари по психодрама.

Соня Семах

%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%85

психолог, психодрама терапевт

Соня Семах е завършила бакалавърска програма „Психология“ и семестриално завършила магистърска програма „Фамилна терапия“ в Нов български университет. През 2014 г. придобива квалификацията психодрама терапевт към институт за психодраматични практики „Хирон“. Работила е като училищен психолог и в момента работи като психолог в детска градина. Има участие в редица национални проекти, свързани с детското развитие, като например изследователски проект, финансиран от УНИЦЕФ България „Стандарти за ранно детско развитие и учене – възрастова валидизация” като експерт-наблюдател, както и в проекти, изследващи мисленето в детска възраст. Член е на Българското дружество по психодрама и групова терапия. Участвала е в множество международни семинари по психодрама.

Изабела Атанасова

%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0

психолог

Изабела Атанасова е завършила бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет. Понастоящем се обучава в магистърската програма „Психология на развитието“. Има опит в психодиагностика на деца в предучилищна и училищна възраст, изследване на деца със стандарти за ранно детско развитие от различни етнически общности, както и научни изследвания, свързани с мисленето на децата. Придобити сертификати от участие в обучения: въведение психодраматичната (групова) терапия с деца, развитие на груповата динамика, психодрама-траур и загуба, ролева теория-емпатия, пренос-контрапренос. Участие в проекти в областта на психологията, семинари и конференции. В момента се обучава за психодрама – асистент към Институт за психодраматични практики „Хирон“, както и в програмата за психодрама с деца.

Теодора Ачова

%d1%82%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b0

психолог

Теодора Ачова е завършила бакалавърска програма „Психология“ и в момента се обучава в магистърска програма „Психология на развитието“ в Нов български университет. Има опит в областта на детското развитие, изследването на познавателни процеси, компетентност в провеждането когнитивни тренинги. Сътрудник към лабораторията на когнитивно развитие на НБУ през периода 2012 – 2016г. Участник в изследователски проект към Нов български университет, насочен към процеса на деинституционализация и подобряване на жизнената среда на семейства, образованието на деца, осигуряването на достъп до здравни и социални услуги –Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общносттана“. Работила като асистент-преподавател във Френския институт в България.

Деница Петрова

%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

психолог

Деница Петрова е завършила бакалавърска програма „Психология“ и семестриално завършила магистърска програма „Европейска социална политика и социална работа“ в Нов български университет. Обучава се в програми „Юнгианска психодрама“ и „Психодрама за деца“ към Институт за психодраматични практики „Хирон“. Работила е като психолог в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, в Център за социална рехабилитация и интеграция, както и като училищен психолог. В момента работи като супервизор по проекти за Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване финансирани по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. Провежда обучения на екипи в ЦНСТ и ЦСРИ. Психолог в областта на социалните услуги. Участвала е в множество международни семинари по психодрама.

Александра Саркизова

%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0

сътрудник

Александра Саркизова е завършила семестриално програма „Психология“ в Нов български университет с допълнителна професионална квалификация по логопедия. Има опит в психодиагностиката на деца в предучилищна възраст и психодиагностика на деца с комуникативни нарушения и деца със специални образователни потребности. Участвала е в научни проекти, които изследват мисленето на деца в предучилищна и училищна възраст от различни етнически общности в България. В момента се обучава по психодрама към институт за психодраматични практики „Хирон“. Има сертификати от участия в обучения, проекти и семинари в областта на психология на детското развитие. Работи като психолог в детска градина.

Елена Михайлова-Бурова

%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

сътрудник

Елена Михайлова – Бурова е завършила семестриално програма „Психология“ в Нов български университет с допълнителна професионална квалификация по логопедия. Има опит в психодиагностиката на деца в предучилищна възраст и психодиагностика на деца с комуникативни нарушения. Участвала е в научни проекти, които изследват мисленето на деца в предучилищна и училищна възраст от различни етнически общности в България. В момента се обучава по психодрама към институт за психодраматични практики „Хирон“. Има сертификати от участия в обучения, проекти и семинари в областта на психология на детското развитие.